BEZPIECZNI NA DRODZE

W ramach realizacji tematyki dotyczącej bezpieczeństwa „Słoneczka” utrwalały zdobytą wiedzę dotyczącą zasad ruchu drogowego podczas praktycznych ćwiczeń na pobliskim skrzyżowaniu.