BEZPIECZNE PRZEJŚCIE PRZEZ JEZDNIĘ

W ramach realizowanego tematu tygodnia Stokrotki uczyły się zasad bezpiecznego poruszania się na przejściu dla pieszych. Najpierw obejrzały bajkę, w której krasnal Tadzio tłumaczył, jak należy bezpiecznie przejść przez jezdnię. Potem przeszły do ćwiczeń praktycznych. Każda para miała za zadanie przejść po pasach, przestrzegając poznanych zasad. Nasze przedszkolaki wykonały zadanie doskonale😊