WITAMY JESIEŃ

Dzieci podczas spacerów z rodzicami zbierały materiał przyrodniczy, z którego w sali przedszkolnej  wykonały jesienną mandalę. Podczas zabaw badawczych przedszkolaki rozpoznawały dary jesieni, określając skąd one pochodzą.

Rumianki realizując jedno z działań ogólnopolskiego projektu „Zabawa sztuką” poznały land art , czyli sztukę ziemi.  Podczas wycieczki do parku miejskiego  dzieci na powitanie jesieni stworzyły obrazy przy użyciu materiału przyrodniczego. Ruch na świeżym powietrzu, możliwość bezpośredniego doświadczania w bliskim kontakcie z przyrodą oraz możliwość dowolnego manipulowania zapewniły przedszkolakom dobra zabawę z wykorzystaniem wszystkich zmysłów i dostarczyły bodźców do rozwijania logicznego myślenia i kreatywności.