SAŁATKA OWOCOWA

Rumianki realizując program z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym „O zdrowie dbamy i śmiało ciało wyginamy” wykonały sałatkę owocową. Dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione owoce, zarówno krajowe jak i egzotyczne.

Celem działania było zachęcanie dzieci do spożywania owoców, zwłaszcza tych sezonowych, poszerzenie wiadomości na temat  wartości odżywczych owoców, kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowania zdrowego posiłku: sałatki owocowej, czerpanie radości z samodzielnego wykonania pracy, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny podczas prac kulinarnych, rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej.