PAŹDZIERNIK

„Jogurtowe malowanie” – praca plastyczna z wykorzystaniem jogurtowych farb. Rozwijanie kreatywności, wyobraźni. Pobudzanie ekspresji.

https://www.canva.com/design/DAFOwbz6lOU/aC4zBEEmEVLr9rs1h1_Lwg/view?utm_content=DAFOwbz6lOU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

„Jesienna ścieżka sensoryczna” – odkrywanie świata poprzez zmysł dotyku. Budowanie świadomości ciała i przestrzeni, rozwijanie zmysłu dotyku, stymulowanie wzroku, pobudzanie słuchu.

https://www.canva.com/design/DAFOwOYe8Os/xArtzyuxB7XFvRsifkfZ-A/view?utm_content=DAFOwOYe8Os&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink