25.01.2022

WTOREK

„Ale zima” – praca z wierszem M. Strzałkowskiej. Wejdźcie w poniższy link i przejdźcie do strony 64 i 65. Wspólnie z rodzicami wykonajcie polecenie pod tekstem.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Ciekawa-zabawa-szesciolatki-ksiazka[pr_2021]/

Zabawa słuchowa kształtująca syntezę i analizę głoskową: dorosły rzuca piłkę do dziecka, dzieląc słowa na głoski. Dziecko powtarza je, a następnie odrzuca piłkę podając słowo, które ułoży z usłyszanych głosek, np.: o-k-o, d-o-m, n-o-s, u-ch-o, o-s-a, k-o-t, r-a-k, r-o-k, s-o-k, m-a-k, t-o-r-t, n-o-g-a, w-o-d-a, m-a-m-a, t-a-t-a,  itp.

Taniec dla całej rodziny: https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is

„Widok za oknem” – przy pomocy farb, kredek, waty, płatków kosmetycznych lub pasty do zębów przedstawcie to, co widzicie za swoim oknem. Pospieszcie się zanim śnieg stopnieje.