MIKOŁAJKI

Zimowe spotkanie w bibliotece. Realizacja programu ” Czytajmy dzieciom…”
Taniec z Mikołajem