BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Poznajemy zasady bezpieczeństwa na drodze
Ćwiczenia w sali – zasady prześcia przez jezdnię.
Wycieczka na skrzyżowanie. Rozmowa o bezpieczeństwie, ćwiczenia praktyczne w prawidłowym przejściu przez jezdnię.