AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

W piątek, 17 września ,,Misie” uczestniczyły w 28 Ogólnopolskiej AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA. Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmi: ,,Myślę, więc nie śmiecę”. Przedszkolaki zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci uporządkowały teren wokół przedszkola. Dzięki tego rodzaju akcjom, już najmłodsze przedszkolaki kształtują współodpowiedzialność za stan najbliższego środowiska oraz rozwijają pozytywne nawyki i zachowania proekologiczne.