29 FINAŁ AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA

,,Misie” podczas 29 finału akcji ,,Sprzątanie Świata” pod hasłem: ,,WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE!” – uporządkowały teren wokół pobliskiego osiedla. Za aktywny udział w akcji przedszkolaki otrzymały Certyfikat od Fundacji Nasza Ziemia 🙂