Wycieczka do szkoły muzycznej

26 października „Kropelki” udały się na wycieczkę do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Piszu. Na początku zostaliśmy zaproszeni do sali koncertowej, w której młodzi muzycy, uczniowie szkoły, zaprezentowali przedszkolakom przygotowane przez siebie utwory. Muzyka wykonywana na żywo na: skrzypcach, klarnecie, fortepianie, akordeonie, gitarach i fletach, wywarła na dzieciach ogromne wrażenie. Po koncercie nauczyciele szkoły zaprosili nas do wspólnych zabaw rytmiczno-muzyczych. Następnie zwiedziliśmy szkołę i mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają prowadzone w niej zajęcia. Na zakończenie zaproszono nas na poczęstunek.

Szkoła wywarła na wszystkich wielkie wrażenie. Kto wie? Może wśród naszych „Kropelek” znajdują się jej przyszli uczniowie…? Polecamy uwadze rodziców dzieci przejawiających zainteresowania i predyspozycje muzyczne, rozważenie oferty tej placówki.