Próbna ewakuacja

W trosce o poprawę bezpieczeństwa w naszej placówce, 18.10.2022r. o godz. 10:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z budynku przedszkola. Za przebieg ćwiczeń odpowiadała Pani Dyrektor. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki oraz zapoznanie personelu i przedszkolaków z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Białej Piskiej. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki,  personel oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.