Dzień Drzewa

Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Święto Drzewa. Realizują je przede wszystkim stowarzyszenia ekologiczne, nadleśnictwa i placówki edukacyjne.

Niestety, drzewostany znikają w znacznie szybszym tempie niż są odtwarzane. Zajmują, co prawda, 30% powierzchni planety, ale w ramach rabunkowej gospodarki leśnej co minutę wycina się obszary o wielkości 36 boisk do piłki nożnej. Tymczasem korzyści z obecności drzew w ekosystemie czerpie długa lista odbiorców. Gnieżdżą się na nich ptaki, gryzonie, owady, porosty, grzyby, a nawet glony. Dla wielu gatunków drzewa są schronieniem, miejscem rozrodu, żerowania i wspomagania codziennych zadań na bardzo rozmaite sposoby.

W przedszkolu staramy się uświadomić dzieciom znaczenie drzew oraz korzyści, jakie dają ludziom. Podczas zajęć „Kropelki” między innymi spotkały się z panem leśniczym z Nadleśnictwa Drygały, obserwowały i poznawały drzewa rosnące w pobliżu przedszkola, wykonywały prace plastyczne, których bohaterem były drzewa.