PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Pierwszy Dzień Wiosny to zawsze okazja do wesołej zabawy.

Najpierw wybraliśmy grupową „Małą Wiosenkę”.

Potem wyjaśniliśmy powiedzenie „W marcu jak w garncu”.

Poznaliśmy składniki potrzebne do wzrostu roślin oraz rozpoznawaliśmy różne ziarna. Zasadziliśmy także swoje roślinki.

21 marca to również Dzień Kolorowej Skarpetki.