KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Kodeks przedszkolaka to jest definitywny must have każdej grupy. W innym wypadku ciężko byłoby egzekwować ich przestrzeganie, gdyby nie były one znane i zrozumiane przez każde dziecko. W naszej sali KODEKS wisi w miejscu dobrze widocznym. W każdej chwili mamy możliwość odniesienia się do zawartych w nim zasad, a przede wszystkim do zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania z zabawek.

Zasady są dzieciom bardzo potrzebne. Chociażby ze względu na budowanie poczucia bezpieczeństwa, przewidywalności, przynależności oraz przewidywalności związanej również ze znajomością konsekwencji, które wynikają z naruszenia zasad.