“Wyzwania Teodora”- projekt edukacyjny

„Wyzwania Teodora”- projekt edukacyjny dla dzieci młodszych. Projekt objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego oraz Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi. Głównym celem niniejszego projektu było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem. Ponadto zadaniem dzieci było zdobycie różnych umiejętności: zdrowego osiłka, kuchcikowego mistrza, antynudka, artystycznej duszy, pomocnej dłoni, przyjaciela przyrody, kochającego serca.