“Technologia – super sprawa, z nią nauka i zabawa” – innowacja pedagogiczna

Temat innowacji: „Technologia – super sprawa, z nią nauka i zabawa”- innowacja pedagogiczna metodyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Miejsce realizacji: Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Autor: Anna Orzechowska

Rodzaj  innowacji: metodyczna

Czas realizacji oraz zasięg: Innowacja realizowana będzie w roku szkolnym  2020/2021  w grupie dzieci 4-5 letnich „Rumianki”.

Data realizacji: 09.2020 – 06.2021

OPIS DZIAŁAŃ: WRZESIEŃ

Kącikkomputerowy – zorganizowanie w sali przedszkolnej kącika z komputerem stacjonarnym. Dziecko poszerza słownictwo – związane z elementami komputera: monitor, klawiatura, myszka, jednostka centralna, głośniki, poznaje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.

„Zbiór Zasad Przedszkolaka” – omówienie zasad zachowania się w różnych sytuacjach w przedszkolu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Dziecko wie jakie zachowania są pożądane w przedszkolu, a jakie zachowania są niewłaściwe i dlaczego, jest świadome konsekwencji nieodpowiednich zachowań.

„Pamiątki i wspomnienia z wakacji” – rozmowa na podstawie zdjęć przysłanych  przez rodziców drogą Internetową. Dziecko dzieli się własnymi przeżyciami opowiadając o swoich wakacyjnych przygodach uwiecznionych na zdjęciach cyfrowych.

„E-podręcznik” – prezentacja multimedialnej wersji kart pracy. Dziecko poznaje edukacyjną funkcję komputera z wykorzystaniem rzutnika i ekranu projekcyjnego, rozwiązuje zadania zawarte w multimedialnym podręczniku, stawia hipotezy, wyciąga wnioski.

„Moje imię” – ćwiczenia w pisaniu na klawiaturze. Dziecko ćwiczy sprawność palców, spostrzegawczość wzrokową – odszukuje litery na klawiaturze i sprawdza poprawność zapisu na ekranie komputera, kształtuje umiejętność rozpoznawania drukowanych liter w swoim imieniu.

„Segregujemy odpady” – gra online. Dziecko utrwala kolory pojemników do segregacji śmieci, czuje odpowiedzialność za środowisko naturalne.

 PAŹDZIERNIK

„Technologia ratuje” – dyskusja na temat zastosowania technologii w zakresie ratowania życia i zdrowia. Dziecko utrwala numery alarmowe, rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, wyciąga wnioski dotyczące rozwoju technologii dla ratowania zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

„Jak spędzam czas z mamą i tatą? – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie własnych doświadczeń (wykorzystanie zdjęć cyfrowych przesłanych przez rodziców). Dziecko opowiada o tym, jak jesienią spędza wolny czas z rodzicami, wzmacnia więzi rodzinne, odczuwa dumę i zadowolenie prezentując cyfrowe zdjęcia swoich bliskich.

LISTOPAD

„Dzień Bezpiecznego Internetu” – prezentacja mulimedialna dotycząca walorów korzystania z Internetu, poznanie niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu na podstawie animowanych filmów edukacyjnych zaczerpniętych  z portalu edukacyjnego sieciaki.pl. Dziecko wykonuje rysunek kredkami przedstawiający  do czego wykorzystuje Internet (ogląda bajki, słucha muzyki i ogląda teledyski, gra w gry dla dzieci, kontaktuje się z rodziną, przebywającą za granicą, itp.), we współpracy z innymi wykonuje plakat w programie Word dotyczący zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

„Wideo trening” – ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem nagrania profesjonalnego treningu dla dzieci zaczerpniętego z Internetu. Dziecko wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z instruktarzem na filmie, kształtuje sprawność fizyczną, czerpie radość z nietypowych zajęć ruchowych, chętnie wykonuje ćwiczenia nawet te wymagające wysiłku fizycznego.

„Świat realny jest genialny” – nauka piosenki zachęcającej do rozsądnego korzystania  z Internetu. Dziecko śpiewa piosenkę z wykorzystaniem mikrofonu i głośnika, rozumie potrzebę kontrolowania czasu spędzanego na zabawie w Internecie, wie, że czasu spędzonego z rówieśnikami oraz na świeżym powietrzu nie można zastąpić sprzętem multimedialnym.

„Dzień tolerancji” – dyskusja na podstawie filmu edukacyjnego, wykonanie drzewka tolerancji zawierającego dłonie dzieci symbolizujące wartości i postawy takie jak: akceptacja, szacunek, życzliwość, miłość, przyjaźń, serdeczność, itp., którymi powinni kierować się  w życiu  osoby tolerancyjne. Dziecko kształtuje prawidłowe postawy społeczne, a w szczególności akceptację odmienności innych, poszanowanie cudzej godności  i uwrażliwienie na uczucia innych.

„Dzień życzliwości i pozdrowień” – wykonanie laurki dla seniorów z gminy Biała Piska, udostępnienie zdjęcia w mediach społecznościowych. Dziecko jest wrażliwe na potrzeby osób starszych, wyraża swój szacunek i sympatię w formie graficznej, kształtuje postawę społeczną.

„Dzień Pluszowego Misia” – prezentacja swoich pluszowych maskotek w formie zdjęć cyfrowych z wykorzystaniem komputera i rzutnika. Dziecko opowiada o swoim ulubionym pluszowym misiu, który z powodu reżimu sanitarnego został w domu.

GRUDZIEŃ

„Życzenia świąteczne” – nagranie filmu z życzeniami i przesłanie go rodzicom. Dziecko wzmacnia więzi rodzinne, chce sprawić radość bliskim, pokonuje nieśmiałość występując przed obiektywem smartfona, ćwiczy wyraźną mowę, potrafi zredagować życzenia świąteczne dla rodziców.

„Technologia dawniej i dziś” – zabawa dydaktyczna. Dziecko zapoznaje się z wyglądem, nazwami i zastosowaniem różnych wynalazków, wie do czego służą wybrane sprzęty elektroniczne.

„Z wizytą w wiosce Mikołaja” – oglądanie i wysłuchanie Mikołaja oprowadzającego widzów po swojej wiosce i domu. Dziecko uważnie ogląda i słucha nagrania, zapamiętuje szczegóły, wykonuje ilustrację przedstawiającą Mikołaja i jego dom, poznaje również legendę o świętym Mikołaju.

“Święty Mikołaj myszką malowany” – wykonanie obrazka na komputerze w programie Paint z Hanią i Frankiem na ogólnopolski konkurs cyfrowy organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi. Dziecko poznaje cyfrową technikę rysowania i malowania, kształtuje umiejętności z zakresu korzystania z zasobów TIK, rozwija umiejętności obsługi prostych programów graficznych typu Paint, kształtuje poczucie estetyki.

STYCZEŃ

„Jak w kinie” – oglądanie bajki z płyty DVD na ekranie projekcyjnym. Dziecko, wie jak zachowywać się w kinie, wypowiada się na temat obejrzanej bajki, słucha wypowiedzi innych (alternatywa dla wycieczki do kina w czasie pandemii).

„Pory roku” – rozwiazywanie zagadek multimedialnych zaczerpniętych z Internetu. Dziecko utrwala nazwy, kolejność  i cechy pór roku z wykorzystaniem You Tube.

„Dzień Babci i Dziadka” – nagranie występu dla dziadków. Dziecko rozumie, że ze względu na pandemię wirusa Covid 19 występ dla dziadków musi odbyć się w formie zdalnej, prezentuje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne, wzmacnia więzi rodzinne, potrafi okazać miłość i wdzięczność najbliższym seniorom.

LUTY

„Gdzie jest moja zabawka?” – ćwiczenia w orientacji przestrzennej. Dziecko stosuje określenia: nad, pod, przed, za, między, obok, dół, góra.

„Laptop” – wykonanie pracy plastycznej. Dziecko rozwija sprawność manualną, odwzorowuje znaki, litery i cyfry.

„Dzień kota” – poznanie ciekawostek z życia kotów, prezentacja cyfrowych zdjęć swoich pupili na monitorze komputera, nawiązanie współpracy z Sołeckim Centrum Kultury  w Drygałach – ozdobienie kociej sylwety kolorowymi szlaczkami. Dziecko, wie jak opiekować się kotem, opowiada o swoim kocie, doskonali umiejętności grafomotoryczne.

„Rytmika” – zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem Internetu, komputera, rzutnika  i ekranu projekcyjnego. Dziecko doskonali rytmiczne poruszanie się do muzyki, ćwiczy szybką reakcję na sygnał dźwiękowy, czerpie radość z zabaw ruchowych.

„Memory” – zabawa z wykorzystaniem gier ze strony necio.pl. Dziecko ćwiczy pamięć wzrokową zapamiętując położenie obrazków oraz koordynację wzrokowo-ruchową posługując się myszka komputerową.

“Zimowe zabawy” – wykonanie zdjęcia podczas zabaw na śniegu na konkurs fotograficzny  organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu. Dziecko jest wrażliwe na piękno zimowej przyrody, czerpie radość ze wspólnych zabaw na śniegu, promuje aktywność na świeżym powietrzu.

“Bezpieczni w sieci” – wykonanie pracy plastycznej z Hanią na konkurs organizowany przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Dziecko rozwija talent plastyczny, wyraża w ekspresji plastycznej właściwe postawy i zachowania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu i różnych aplikacji społecznościowych.

MARZEC

 „Kodowanie na ekranie” – ćwiczenia w kodowaniu na komputerze z wykorzystaniem materiałów multimedialnych wydawnictwa PWN. Dziecko posługując się myszką ustawia strzałki na odpowiednich polach, potrafi zgodnie z poleceniem zakodować drogę, stosuje zwroty kierunkowe: w prawo, w lewo, w górę, w dół, rozwija wyobraźnię przestrzenną, potrafi zaplanować kolejny krok.

„Zabawa w roboty” – zabawa ruchowo-ortofoniczna. Dziecko porusza się jak robot, tworzy dialogi w języku robotów, tańczy w parze, rozwija pomysłowość i doskonali umiejętność współpracy z innymi.

„Mali konstruktorzy” – zabawy konstrukcyjne. Dziecko doskonali umiejętność budowania  z klocków urządzeń technologicznych, nadaje im nazwy i omawia zastosowanie, kształtuje kreatywność.

„Instrumenty” – zagadki multimedialne wzrokowo-słuchowe z wykorzystaniem komputera. Dziecko rozpoznaje instrumenty po ich wyglądzie i wydawanych dźwiękach.

„Wiosenny koncert” – prezentacja piosenek i wierszy z wykorzystaniem mikrofonu i głośnika. Dziecko prezentuje talent recytatorski lub wokalny, nabiera wprawy  w posługiwaniu się mikrofonem, pokonuje nieśmiałość związaną z występowaniem przed publicznością, uważnie ogląda występy rówieśników.

„Wiosenne kwiaty” – zabawa interaktywna w czasie nauczania zdalnego, przesłanie rodzicom linku do gry interaktywnej na portalu genially. Dziecko doskonali pamięć  i spostrzegawczość, wzbogaca słownictwo o nazwy wiosennych kwiatów.

 „Kurka Tosia” –  zabawa interaktywna w czasie nauczania zdalnego, przesłanie rodzicom linku do gry interaktywnej na portalu genially. Dziecko doskonalącej umiejętność przeliczania oraz dostrzegania i kontynuowania rytmów.

KWIECIEŃ

„Dbajmy o Ziemię” – rozmowa na podstawie obejrzanego filmu edukacyjnego. Dziecko poszerza wiedzę na temat swojej planety, utrwala sposoby dbania o środowisko naturalne, wykonuje pracę plastyczną.

„Ćwiczenia matematyczne” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem gier ze strony  kiddoland.pl. dziecko rozwija umiejętność przeliczania i porównywania liczebności, potrafi wskazać gdzie jest mniej a gdzie więcej, rozpoznaje graficzny zapis cyfr od 0 do 9.

„Teatrzyk cieni” – zabawa teatralna z wykorzystaniem rzutnika i ekranu. Dziecko doskonali umiejętność wycinania wykonując sylwetę do teatrzyku, rozwija kreatywność podczas opowiadania wymyślonej przez siebie historii.

„Dzień książki” – wysłuchanie bajek czytanych przez rodziców (odtworzenie przesłanych przez rodziców filmów). Dziecko uważnie słucha mam czytających bajkę, wie, że dzięki technologii rodzice mogą kontaktować się z przedszkolem na odległość i angażować się  w edukację przedszkolną.

MAJ

„Wars i Sawa” – oglądanie legendy na komputerze w formie teatru kamishibai. Dziecko poznaje legendę, wypowiada się na temat wrażeń po obejrzeniu teatru kamishibai.

„W świecie technologii” – zabawa dydaktyczna, tworzenie kategorii – ćwiczenia  w logicznym myśleniu. Dziecko układa obrazki tworząc kategorie: do słuchania, do oglądania, do komunikowania się, itd.

„Rymujemy” – zabawa słuchowo-językowa z wykorzystaniem gry na portalu internetowym kiddoland.pl. Dziecko ćwiczy słuch fonematyczny, potrafi wskazać słowa rymujące się.

„Technologiczne rytmy” – kształtowanie umiejętności dostrzegania  i kontynuowania pewnej powtarzalności. Dziecko układa obrazki przedstawiające sprzęt komputerowy   w podanej kolejności, potrafi dostrzec i kontynuować rytm matematyczny, utrwala słownictwo związane ze sprzętem komputerowym.

„Zwierzęta i ich młode” – poszerzenie wiadomości o wiejskich zwierzętach na podstawie filmu edukacyjnego i gry online: „koło fortuny – zwierzęta wiejskie”. Dziecko rozpoznaje zwierzęta wiejskie (krowa, koń, świnia, owca, koza, kura, kogut, kaczka, gęś, indyk, królik), potrafi nazwać i dopasować osobniki dorosłe oraz ich młode, potrafi rozpoznać odgłosy zwierząt wiejskich oraz próbuje je naśladować (usprawnia aparat artykulacyjny), wie, jakie korzyści ma człowiek z hodowli: kur, świń, krów, kóz, owiec, gęsi, pszczół, przelicza  w zakresie 6, dzieli słowa na sylaby, określa pierwszą sylabę. (zajęcia pokazowe dla dyrektora).

„Dzień pszczół” – poznanie ciekawostek z życia tych owadów. Dziecko ogląda na monitorze komputera film edukacyjny o pszczołach, wie jakie korzyści płyną dla przyrody i człowieka  z pracy pszczół, ma świadomość co im zagraża i jak można wspierać te owady, poszerza słownictwo  związane z hodowlą pszczół.

CZERWIEC

„Mali wynalazcy” – zaprojektowanie z klocków lub innych dostępnych materiałów wybranych wynalazków techniki. Dziecko doskonali umiejętności konstruktorskie oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną.

„Dzień Elektronicznej Zabawki Edukacyjnej”  – prezentacja własnej zabawki, omówienie wyglądu i funkcji edukacyjnej. Dziecko opowiada o funkcjach edukacyjnych przyniesionej do przedszkola elektronicznej zabawki, dzieli się zabawką z innymi dziećmi, ćwiczy umiejętność rozpoznawania liter i cyfr, utrwala umiejętność pisania swojego imienia literami drukowanymi przy pomocy tablicy i rysika, czerpie radość ze wspólnej zabawy.

„Dobre i złe strony technologii” – dyskusja na temat korzyści i zagrożeń płynących  z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Dziecko wypowiada się na dany temat, wie jak prawidłowo korzystać ze sprzętów multimedialnych, rozumie, że niewłaściwe korzystanie z technologii może spowodować choroby i uzależnienie, przedstawia to w formie plakatu.

EFEKTY

Realizacja powyższych działań  przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia  w grupie “Rumianki” poprzez modernizację metod nauczania zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostały uatrakcyjnione narzędziami TIK. Technologia informacyjno-komunikacyjna okazała się pomocna również ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, która spowodowała, ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkola (dzieci nie mogły przynosić zabawek, rodzice nie mogli wchodzić do sal przedszkolnych, nie można było zapraszać gości na zajęcia, nie odbywały się wycieczki autobusowe). Dzięki  możliwości wykorzystania zdjęć, filmów, itp. dzieci miały możliwość w pełni realizować swoje potrzeby    i rozwijać zainteresowania, a rodzice uczestniczyli w życiu grupy w formie zdalnej. 

Innowacja wzbudzała i zaspokajała dziecięcą ciekawość technologiami cyfrowymi. Dzięki odpowiednio dobranym treściom edukacyjnym udało się zaszczepić dzieciom umiar i rozsądek w ich użytkowaniu. Przedszkolaki potrafią mądrze korzystać z dóbr technologicznych, nie zapominając o wartości jaką dają bezpośrednie i kulturalne kontakty    z rówieśnikami, rodziną, społeczeństwem, przyrodą. Celem działań innowacyjnych było również wsparcie rodziców polegające na udzielaniu rad, merytorycznych wskazówek dotyczących edukacji, zabawy i komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zainteresowani rodzice otrzymali linki do fachowej literatury oraz adresy stron internetowych z ćwiczeniami interaktywnymi odpowiednimi dla ich dzieci.

Działania podjęte w ramach innowacji „Technologia – super sprawa, z nią nauka i zabawa” stworzyły warunki sprzyjające rozwojowi dzieci o  zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, pozwoliły na rozwijanie aktywności poznawczej dziecka, zwłaszcza percepcji wzrokowo – słuchowej, wyobraźni, logicznego myślenia oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, a także poszerzenie zasobu słownictwa związanego  z technologią informatyczną. Wszystkie zabawy kształtowały umiejętności społeczne (respektowanie ustalonych zasad, współpraca w parach, w zespołach, w grupie), trenowały pamięć i koncentrację uwagi, doskonaliły umiejętności matematyczne, rozbudzały inwencję twórczą i kreatywność. Nie zabrakło również zabaw zachęcających do ruchu i tańca, rozwijających ogólną sprawność fizyczną.

Innowacja ta była również odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/21, którym jest „Wykorzystanie  w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

W celu poszerzenia własnych umiejętności i wiedzy w zakresie stosowania technologii informacyjnej w swojej pracy uczestniczyłam w następujących szkoleniach:

  1. „Najnowsze trendy w edtech, czyli edukacji technologicznej”
  2. „Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka (m.in. storyline, storytelling, rysunek narracyjny)”
  3. „Multimedialne przedszkole”
  4. „Jak w prosty sposób stworzyć plakat i niepowtarzalny filmik ze zdjęciami w Canva?”
  5. „Aplikacje, zabawy i gry aktywizujące. Elementy TIK w pracy z najmłodszymi”.