“Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii”

Organizatorem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii” jest Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia oraz Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia” mieszczące się na terenie miasta Bydgoszczy. Autorkami projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego: mgr Amanda Fuss i mgr Katarzyna Lorkowska.

Projekt skierowany jest do dzieci 4-6 letnich. Jego głównym zadaniem jest realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ich rozszerzanie w celu pobudzania aktywności artystycznej dzieci. Na potrzeby projektu wykorzystane zostały bajki psychoedukacyjne napisane przez autorkę książek z zakresu bajkoterapii Marię Molicką. Bohaterowie bajek czytanych dzieciom mierzą się z podobnymi problemami, z którymi może spotkać się każde dziecko. Dzięki bajce dziecko zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów przyswajając w ten sposób pozytywne wzory zachowań, które mogłoby zastosować. Poprzez bajkoterapię w połączeniu z edukacją teatralną uczymy dzieci empatii, radzenia sobie z emocjami oraz wzmacniamy ich poczucie własnej wartości.

Cel główny projektu:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci poprzez wykorzystanie różnych form aktywności twórczej w postaci zabaw parateatralnych oraz przedstawień w oparciu  o bajki terapeutyczne.

Cele szczegółowe projektu:

 • akceptacja przez dziecko samego siebie
 • rozwijanie wyobraźni
 • poprawne wyrażanie  przez dziecko swoich emocji oraz uczuć
 • stymulowanie procesów emocjonalnych i poznawczych
 • utożsamianie się z bohaterami w celu rozpoznania ich uczuć oraz emocji
 • zapoznanie dzieci ze sposobami rozwiązywania problemów
 • budowanie pozytywnego nastawienia dzieci do życia
 • pobudzanie twórczej aktywności dziecka
 • pobudzanie inwencji twórczej dziecka
 • poszerzanie słownictwa dzieci
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
 • budowanie umiejętności odróżniania przez dziecko dobra od zła
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie przez dziecko w sytuacjach dla niego trudnych.

W roku szkolnym 2020/21 dzieci z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej zrealizowały 3 bloki tematyczne.

Grupa „Słoneczka” na podstawie utworu terapeutycznego „Bajka o dwóch ołówkach” zrealizowała zadania z bloku  dotyczącego przyjaźni. Po wysłuchaniu bajki wspólnie opracowały “Przepis na przyjaźń”, który zaprezentowały w postaci plakatu, bawiły się   w posągi, określały nastroje, naśladowały miny, odgadywały w co można bawić się z przyjacielem, samodzielnie wykonały maski.  Dzięki przeprowadzonym zajęciom przedszkolaki dowiedziały się na czym polega prawdziwa przyjaźń oraz zrozumiały, iż nie należy oceniać nikogo po wyglądzie.

Grupa „Rumianki” na podstawie bajki „Mrok i jego przyjaciele” oraz zabaw terapeutycznych zmierzyły się z lękiem przed ciemnością, przed nieznanym oraz zagrażającym otoczeniem. Dzieci rozmawiały na temat swoich lęków i odczuć związanych z ciemnością. Wykonały obrazki nocnych zwierząt, bawiły się światłem oświetlając różne przedmioty w sali przedszkolnej, wykonały teatrzyk cieni. Podczas zabaw w parach rozwijały umiejętność współpracy i zaufania drugiemu dziecku w trudnej sytuacji. W trakcie pobytu na podwórku dzieci bawiły się swoimi cieniami przekonując się, że przedmioty rzucające cień nie muszą budzić lęku tylko radość.

Grupa „Pszczółki” zrealizowała zadania z  bloku „W krainie pszczółki marzycielki”. Dzieci podczas zabaw m. in. określały swoje mocne strony i predyspozycje. Grupę odwiedziła pani Justyna Zaręba bibliotekarz oddziału dla dzieci w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej, która zaprezentowała pokaźny księgozbiór dotyczący życia pszczół. Dzieci poznały ciekawostki na temat owadów i zawodu pszczelarza. Dzieci przekonały się, że mimo iż każdy z nas może mieć inne zainteresowania  i uzdolnienia, to nadal można wspólne bawić się i spędzać czas.

Wszystkie dzieci dzięki realizacji projektu miały możliwość wyrażenia własnych emocji w różnych formach. Dzieci rozwinęły umiejętność budowania dłuższej wypowiedzi nt. swoich zainteresowań i marzeń, podczas wypowiadania się na forum grupy pokonywały swoją nieśmiałość, dyskutowały na temat przyjaźni i wyciągnęły wnioski dotyczące cech dobrego przyjaciela, za pomocą gestów, mimiki,  ruchu pokazywały w jaki sposób lubią spędzać ze sobą czas (bawić się), na podstawie własnych doświadczeń poprawnie nazywały i opisywały swoje emocje w trudnych sytuacjach.  Niewątpliwie przedszkolaki wzmocniły wiarę we własne możliwości i poczucie bezpieczeństwa, a przy tym świetnie się bawiły.