“Na łące” – projekt

W maju i w czerwcu “Kropelki” realizowały projekt edukacyjny “Na łące”. W czasie zajęć dzieci poznawały rośliny i zwierzęta, które można spotkać wiosną i latem na łące. Głównym celem projektu było przybliżanie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, poznanie mieszkańców mikro i makroprzestrzeni ekosystemu jakim jest łąka, budowanie więzi emocjonalnej z otaczającą przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

W czasie wycieczki na znajdujące się w pobliżu przedszkola łąki, “Kropelki” prowadziły obserwacje przyrodnicze z wykorzystaniem lup i szkieł powiększających. Dzieci podziwiały rosnące wśród traw kwiaty i rośliny zielne, obserwowały mrówki, pszczoły, biedronki, motyle i inne owady.

W ramach projektu dzieci poznały ciekawe opowiadania, wiersze, słuchały odgłosów przyrody, piosenek związanych z tematem, tworzyły improwizacje ruchowe naśladując poruszające się owady. Korzystając z różnorodnych materiałów “Kropelki” wykonały prace plastyczne, których bohaterami zostały zwierzęta, spotykane wiosną i latem na łące.