,,TRZY ŚWINKI”

Deszczowe popołudnie umilił ,,Misiom” teatrzyk pt. ,,Trzy świnki”.