OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu: ,,Polska, folklorem malowana” – poznajemy regiony etnograficzne Polski.

Termin realizacji projektu: maj – czerwiec 2021r.

Cele projektu: zapoznanie dzieci z walorami środowiska przyrodniczego oraz kulturowego poszczególnych regionów Polski, a także z zabytkami, miejscami, które są atrakcyjne pod względem turystycznym w danym regionie oraz z tradycjami i zwyczajami lokalnej ludności.

Harmonogram zadań projektowych:

  1. Stworzenie materiału promującego region z którego pochodzi placówka uczestnicząca w projekcie. Udostepnienie materiału organizatorowi projektu.
  2. Zapoznanie dzieci z materiałami, prezentacjami promującymi różne regiony Polski stworzonymi przez inne placówki uczestniczące w projekcie.

Organizatorem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Polska, folklorem malowana” jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie.