ZŁOŚLIWOŚĆ, POKOJOWOŚĆ

Działania zrealizowane podczas kwietniowego modułu:

„Jaki/jaka jestem…?” – zabawa tematyczna. Wyrażanie gestami, mimiką twarzy oraz za pomocą ,,kolorowych minek” haseł np. : ,,Jest mi smutno…” , ,,Jest mi wesoło…” , Jestem wrogo nastawiony/ nastawiona …” ; ,,Jestem nieśmiały / nieśmiała …” ; ,,Czuję się niepewnie…”.

,,Pokój w naszej grupie – co można zrobić, abyśmy wszyscy dobrze się czuli ze sobą? – utrwalenie zasad kontraktu grupowego.

,,Jak się czuję, gdy ktoś mi dokucza, a jak gdy jestem szczęśliwy…? – zabawa rysunkowa w tym omawianie prac na forum grupowym.

,,Poskramiamy złość…” – ćwiczenia rozładowujące negatywne emocje z wykorzystaniem kartek z bloku technicznego.

Odcisk przyjaciela” – gra planszowa.