Poznajemy Polskę

Polska jest różnorodna i piękna. Każde miasto jest inne, każde warte odwiedzenia. Na przeprowadzonych zajęciach przedszkolaki utrwaliły symbole narodowe oraz przyjrzały się kilku polskim miastom. Poszukały informacji o zabytkach, które się w nich znajdują, charakterystycznych miejscach.

Cele operacyjne:

Dziecko:

  • rozpoznaje na zdjęciach wybrane polskie miasta oraz wskazuje ich położenie na mapie,
  • zna symbole narodowe,
  • potrafi stworzyć obrazek na podstawie podanych koordynatów,
  • szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów.