Majowe Święta

Edukacja patriotyczna w edukacji przedszkolnej stanowi bardzo ważny punkt. Majowe Święta są doskonałą okazją do rozmów i działań podjętych właśnie w tym zakresie.