MALI PATRIOCI

W tygodniu poprzedzającym majowe święta „Rumianki” poszerzyły swoje wiadomości o Polsce. Wysłuchały legend o syrence warszawskiej, smoku wawelskim oraz o toruńskich piernikach. Dzieci zapoznały się z mapą Polski oraz usytuowaniem na niej gór, morza, rzeki Wisły oraz stolicy. Dziecięcy patriotyzm “Rumianki” wyraziły poprzez prace plastyczne.