Dbamy o przyrodę, dbamy o siebie

Dbając o środowisko dbamy też o siebie. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Odpowiedź na to pytanie próbowały znaleźć dzieci podczas przeprowadzonych zajęć.

Cele operacyjne: Dziecko:

· wie, jak ważne jest dbanie o przyrodę,

· potrafi określić współrzędne wskazanych pól na kratownicy,

· potrafi złożyć obrazek w całość,

· potrafi stworzyć przy pomocy symboli graficznych kod, uwzględniając podane warunki,

· szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów.