13.04.2021 r. – WTOREK

13.04.2021 WTOREK

„Ruch to zdrowie – każdy przedszkolak to powie!” – zabawa matematyczna. Zachęcamy do wykonania karty pracy znajdującej się w linku  https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Karta-pracy-6-1.pdf

„Skłon i wyprost, przysiad…” –  ćwiczenia słuchowo-rytmiczne. Zachęcamy do zabawy rytmicznej https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

„Druga połowa” – ćwiczenie koncentracji. Rodzice narysujcie  na kartce część przedmiotu. Zadaniem dziecka jest dokończenie go. Zabawę zaczynamy od prostych figur, takich jak: koło, trójkąt. W zależności od jej przebiegu proponujcie trudniejsze lub łatwiejsze wzory.

„Lustrzane odbicie” – zabawa ruchowo – naśladowcza. Zabawa polega na tym, że jedna osoba jest lustrem i stoi nieruchomo. Druga przed nią przedstawia wybraną minę lub pokazuje gest. Zadaniem lustra jest odtworzenie tego, co robi osoba stojąca naprzeciwko.

„Głośno czy cicho?” – ćwiczenia percepcji słuchowej. Rodzic wygrywa rytmy za pomocą dłoni na blacie stołu z różnym natężeniem. Jeśli dźwięki są głośne, dzieci klaszczą w dłonie; jeśli ciche – podskakują dwa razy.

„Od największego do najmniejszego” – zabawa konstrukcyjna. Zachęćcie dzieci do ułożenia wieży z klocków od największego do najmniejszego.