08.04.2021r.

Temat: DZIEŃ-NOC – zajęcia matematyczne

Cele:

– doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dnia i nocy
– rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł w zabawie,
– doskonalenie umiejętności wykonywania poleceń.
– rozwijanie umiejętności przeliczania.

POMOCE:
-koszulki np. w kolorze żółtym i niebieskim , które będą symbolizować dzień i noc,
– kartoniki w kolorze żółtym i niebieskim, duże koło wycięte z papieru, kredki, klej

PRZEBIEG ZABAWY

  1. Zabawa – PO NOCY ZAWSZE JEST DZIEŃ. Rodzic zakłada koszulkę w kolorze niebieskim (symbolizuje noc) a dziecko w kolorze żółtym(symbolizuje dzień).

 Na hasło NOC rodzic maszeruje po pokoju, a dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym.(liczy do 5,a następnie  na hasło DZIEŃ ,dziecko maszeruje po pokoju, a rodzic siedzi w siadzie skrzyżnym i liczy do 5. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie, aby zachować naprzemienność.

 „Noc- dzień”- Rodzic układa z kolorowych nakrętek (np. po napojach albo koła lub kwadraty wycięte w dwóch kolorach niebieskim i żółtym) dowolny rytm, a dziecko go kontynuuje.

  • Praca  plastyczna” KOŁO DNIA I NOCY

Proszę przygotować przy stoliku dziecku duże wycięte koło najlepiej w białym kolorze. Zadaniem dziecka będzie wykleić obręcz koła naprzemiennie kartonikami w kolorze żółtym i niebieskim.
Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat jego pracy i cykliczności dnia i nocy, a następnie wyeksponować w domu jego pracę.

  • Zabawy przy muzyce

Cele:
– Reagowanie na sygnały dźwiękowe

-Rozwijanie poczucia rytmu i ogólnej sprawności ruchowej
– Doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń ruchowych zgodnie z poleceniem

„MAŁA DOMINIKA”

-„POCZUĆ RYTM”

Przesyłam też linki do piosenek z j. angielskiego.

Przypomnienie nazw zwierząt domowych:

https://www.youtube.com/watch?v=Wm4R8d0d8kU

Utrwalanie nazw czynności oraz części ciała:

https://vimeo.com/322247079

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

Utrwalanie nazw członków rodziny:

https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8

Miłej zabawy z dzieckiem życzę.