07.04.2021r.

Temat: „DZIEŃ – NOC ”

Cele:
⎯  Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem dnia i nocy, dostrzeganie i określanie związków przyczynowo – skutkowych.
⎯  Wprowadzenie pojęć: dzień i noc oraz rano, południe, wieczór, noc.
⎯  Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

1. Rozwiązywanie zagadek.

– CIEMNYM PŁASZCZEM ŚWIAT PRZYKRYWA, NA JEJ PŁASZCZU GWIAZD TYSIĄCE, A W KIESZENIACH SNY UKRYWA – ZNIKNIE, ZANIM WSTANIE SŁOŃCE. (noc)

– PO NOCY RANKIEM NAS WITA, W POŁUDNIE SŁONKIEM OGRZEWA. WIECZOREM BAJKĘ OPOWIE I KOŁYSANKI ZAŚPIEWA. (dzień)

2. Przeczytajcie  dziecku wiersz  D. Gellner pt. „Dzień i noc”

Proszę o przygotowanie dziecku obrazka z krajobrazem (można wydrukować z Internetu lub
wykorzystać ekran komputera z ilustracją krajobrazu), sylwetę słońca i księżyca, niebieską kartkę lub ciemny, przezroczysty materiał. Te pomoce pomogą w prosty sposób przedstawić wędrówkę słońca i księżyca w trakcie czytania wiersza.

DZIEŃ TO GODZIN ILOŚĆ SPORA – TRWA OD RANA DO WIECZORA.

OD WIECZORA ZAŚ DO RANA RZĄDZI NOC – W STO GWIAZD UBRANA.

Rodzic trzyma sylwetę słońca w dolnym rogu kartki. Podnosi powoli sylwetę zgodnie z treścią wiersza, pokazując dziecku wędrówkę słońca nad horyzontem od świtu do zmierzchu.

RANO WSZYSCY WSTAJĄ Z ŁÓŻEK, LEWĄ ALBO PRAWĄ NOGĄ,

CHOĆ NIEKTÓRE STRASZNE ŚPIOCHY DO POŁUDNIA WSTAĆ NIE MOGĄ!

RANO JEMY CO? ŚNIADANIE! A W POŁUDNIE CO? OBIADEK!

DWA OBIADKI JE ŁAKOMCZUCH, PÓŁ OBIADKU, KTO? NIEJADEK!

PO POŁUDNIU – PODWIECZOREK MOŻNA ZJEŚĆ LECZ NIEKONIECZNIE,

A WIECZOREM CO? KOLACJĘ! I CZAS IŚĆ DO ŁÓŻKA GRZECZNIE.

Rodzic zasłania obrazek niebieską kartką lub granatowym przezroczystym materiałem i manipuluje sylwetą księżyca zgodnie z treścią wiersza.

W NOCY JEŚĆ JUŻ NIE NALEŻY. W NOCY RACZEJ SPAĆ WYPADA,

NIKT NIE SKACZE, KAŻDY LEŻY, A NOC W KOŁO SNY ROZKŁADA.

Rodzic odsłania obrazek i znowu trzyma sylwetę słońca w dolnym rogu planszy.

GDY PO NOCY ŚWIT ZAŚWITA, SŁOŃCE WZEJDZIE I DZIEŃ WSTANIE,

ZNOWU Z ŁÓŻEK WYSKOCZYMY I BĘDZIEMY JEŚĆ ŚNIADANIE. 

 Rozmowa z dzieckiem o treści wiersza i nakierowanie dziecka pytaniami na wychwycenie stałej regularności: dzień – noc.

⎯ Co następuje po dniu, a co po nocy? Dzień – noc, dzień – noc, dzień – noc itd.

Można też utrwalić tą regularność opowieścią o przemijaniu, a mianowicie:

„SŁOŃCE WSTAŁO, ROZPOCZYNA SIĘ DZIEŃ.

SŁOŃCE WĘDRUJE PO NIEBIE I CHYLI SIĘ KU ZACHODOWI.

DZIEŃ SIĘ KOŃCZY. CIEMNIEJE I ROZPOCZYNA SIĘ NOC.

KSIĘŻYC WĘDRUJE PO NIEBIE, ŚWIECĄ GWIAZDY.

NOC PRZEMIJA, BO IDZIE DZIEŃ I WSCHODZI SŁOŃCE.”

4. Zabawa ruchowa pt. „Dzień – noc”

Dziecko z rodzicem siadają na dywanie. Na hasło – DZIEŃ DOBRY – siedzą na dywanie

z wyprostowanymi nogami; na hasło – DOBRANOC – kładą się na podłodze. Powtarzamy ćw. kilka razy.

Można też ułożyć rytm z wyciętych żółtych kół oznaczających słońce i niebieskich kół oznaczających księżyc. Słońce – dzień, księżyc – noc. (układamy w kształcie koła).

2. Ćwiczenia gimnastyczne.

Zachęcam do wykonania ćwiczeń gimnastycznych, które maja na celu
– rozwijanie sprawności  całego ciała,
– poprawienie gibkości, zwinności,
– zwiększenie koordynacji ruchowej,
– rozwijanie siły i wytrzymałości.

ćwiczenia znajdziecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4&ab_channel=Lulitulisie