08.04.2021

Drogie „Kropelki”, Szanowni Rodzice!

Serdecznie zachęcam Was do skorzystania z przygotowanych przeze mnie propozycji zabaw, ćwiczeń i działań, które możecie wykonać w domu.

Temat dnia: DZIEŃ I NOC

ZABAWA DYDAKTYCZNA: zachęcam Was do porozmawiania z dziećmi na temat cykliczności dnia i nocy. Możecie rozpocząć rozmowę od zadania dzieciom zagadek.

Ciemnym płaszczem świat przykrywa, na jej płaszczu gwiazd tysiące,

a w kieszeniach sny ukrywa –zniknie, zanim wstanie słońce.                           (noc)

Po nocy rankiem nas wita, w południe słonkiem ogrzewa.

Wieczorem bajkę opowie i kołysanki zaśpiewa.                                                 (dzień)

Porozmawiajcie o cykliczności i regularności dnia i nocy: – Co następuje po dniu, a co po nocy?

Możecie utrwalić regularność opowieścią o przemijaniu, a mianowicie: „Słońce wstało, robi się jasno, rozpoczyna się dzień. Słońce wędruje po niebie i chyli się ku zachodowi. Dzień się kończy. Robi się ciemno i rozpoczyna się noc. Księżyc wędruje po niebie, świecą gwiazdy. Noc przemija, bo idzie dzień i wschodzi słońce.”

ZABAWA RUCHOWA „Dzień –noc”: usiądźcie wspólnie na podłodze. Na hasło –dzień dobry –siedzicie na dywanie z wyprostowanymi nogami; na hasło –dobranoc –kładziecie się na podłodze. Powtarzamy ćwiczenie kilka razy.

ZABAWA RUCHOWA Z ELEMENTEM PODSKOKU „Skaczące gwiazdki”: Dzieci są “gwiazdkami”. Na hasło: dzień dziecko – gwiazdka przyjmuje postawę siadu klęcznego ze schowaną głową – śpi , a na hasło: noc – dziecko – gwiazdka podskakuje obunóż w różnych kierunkach. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy

ZABAWA Z RYTMAMI: zachęcam Was do zabawy, w której możecie wykorzystać kółka wycięte z żółtego i niebieskiego papieru, albo np. żółte i niebieskie klocki, nakrętki od butelek plastikowych, itp. Kółka (lub inne liczmany) będą oznaczały słońce (żółte) i księżyc (niebieskie). Możecie rozpocząć układanie rytmu: Słońce –dzień, księżyc –noc….(układamy w kształcie koła).

Zabawa ma na celu rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem dnia i nocy, dostrzeganie i określanie związków przyczynowo –skutkowych.