PROPOZYCJE ZABAW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Grupy 5-6 latków:

Nauka liczb od 1 do 20:

Utrwalanie nazw kolorów:

Przypomnienie nazw zwierząt domowych:

Utrwalanie nazw czynności:

Utrwalanie nazw czynności oraz części ciała:

Utrwalanie części ciała: