07.04.2021

Drogie „Kropelki”, Szanowni Rodzice!

Serdecznie zachęcam Was do skorzystania z przygotowanych przeze mnie propozycji zabaw, ćwiczeń i działań, które możecie wykonać w domu.

Temat dnia: Czy zwierzęta też śpią w nocy?

ROZMOWA NA PODSTAWIE FILMU: zachęcam Was do obejrzenia filmu. Spróbujcie wymienić zwierzęta, które prowadzą nocny tryb życia.

Zabawa ma na celu rozbudzanie zainteresowania przyrodą, poznanie nazw zwierząt aktywnych nocą oraz rozwijanie umiejętności językowych.

ZABAWA SŁUCHOWA „Słuchamy ciszy”. Zachęcam Was abyście uświadomili dzieciom, jak ważna nie tylko dla zwierząt, ale także dla ludzi jest cisza. Usiądźcie na chwilę w milczeniu, a potem na umówiony znak zacznijcie krzyczeć (albo włączcie głośno muzykę). Zastanówcie się i spróbujcie odpowiedzieć na pytania: Jak się czujecie, gdy jest cicho, a jak, gdy jest głośno? Co lubicie robić w ciszy? Kiedy krzyk i głośna muzyka wam przeszkadza?

Zabawa ma na celu uświadomienie dzieciom szkodliwości hałasu.

ZABAWA RUCHOWA „W przód i w tył”. Zachęcam Was do zabawy. Możecie pobawić się zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. Poproście dzieci, aby naśladowały ruchy pokazywane przez Was, np.: krok do przodu, krok do tyłu, ręce w przód, ręce w tył, noga w przód, noga w tył, itp….

Zabawa ma na celu kształtowanie świadomości własnego ciała oraz orientację w kierunku ruchu.

Źródło materiałów zamieszczonych na stronie: You Tube