Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Dzieciaki z grupy „Słoneczka” obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu rozpoczęły już wcześniej z uwagi na ew.-możliwość edukacji zdalnej, dlatego wszystko zrobiliśmy wcześniej 😊 Tego dnia w akcie solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm, wszystkie dzieci i nauczyciele “zaświecili się na niebiesko” ubierając się na ten kolor, przedszkolaki wykonały niebieskie serduszko, aktywnie spędziły czas na zabawach i ćwiczeniach, pogłębiły wiedzę na temat niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Poprzez zabawę poznały sposoby odbierania bodźców przez dzieci niepełnosprawne. Mogły poczuć ich ograniczenia i związane z nimi trudności podczas codziennego funkcjonowania, dzieci obejrzały film „Maria i ja”, który przedstawił codzienność Marii, dziewczynki dotkniętej autyzmem, rozmawiały o trudnościach bohaterki oraz jej umiejętnościach i sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przedszkolaki zrozumiały, że dla osób z autyzmem ważna jest przewidywalność i powtarzalność sytuacji.  Celem Światowego Dnia Świadomości Autyzmu jest podnoszenie wiedzy na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.

Dzieciaki uczestniczyły również w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym- społecznym „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”. Projekt miał na celu podnosić świadomość społeczną i propagować wiedzę na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera. Dzieciaki uczestnicząc w projekcie wykonały następujące zadania wykonały wspólną pracę plastyczną, którą przesłaliśmy do organizatorów, oraz zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i umieściliśmy je na stronie  internetowej projektu.