“PALMA WIELKANOCNA”- KONKURS

Nasze przedszkole wykonało kolejne projektowe zadanie. W miesiącu marcu został ogłoszony konkurs na „Palmę wielkanocną”. Przedszkolaki wspólnie  z rodzicami przygotowali przepiękne palmy. Celem konkursu było:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat polskich tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi.
  • Rozwijanie wyobraźni artystycznej i uzdolnień plastycznych dziecka.
  • Integracja członków rodzin reprezentujących różne pokolenia.
  • Stworzenie okazji do promowania własnych pomysłów i technik.
  • Doskonalenie sprawności manualnej dziecka.
  • Kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego.

Komisja miała wielki kłopot, aby wybrać te najpiękniejsze. Spośród 24 palm Jury w składzie:

  • p. Jadwiga Frąckiewicz,
  • p. Justyna Biedrzycka,
  • p. Alicja Zduńczyk,

zdecydowało, aby przyznać:

I miejsce: Lipiński Kacper (grupa „Motylki”)

II miejsce: Cimochowska Maja (grupa „Rumianki”)

III miejsce: Klimaszewska Kornelia (grupa „Kropelki”)

Nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu również zostali obdarowani dyplomem i słodkim smakołykiem.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.