30.03.2021r.

Wesołe pisanki- zabawa matematyczna. Ozdabianie pisanek zgodnie z treścią wierszyka (narysuj na kartce 6 pisanek, jeśli nie potrafisz poproś rodzica, albo starsze rodzeństwo).

Pierwsza pisanka powiedziała: chcę być w żółte kropki cała.

Druga nie czekając chwili mówi: w zielone kwadraty chce być cała moi mili.

Trzecia szepnęła: będę wesoła gdy narysujesz na mnie 4 czerwone koła.

Czwarta, na to też dodała: w niebieskie trójkąty bardzo bym być chciała.

Piąta nieśmiało się wychyliła o kokardki kolorowe dla siebie prosiła.

A szósta dotychczas cichutko siedziała, bez wzoru była, lecz piękny wzór od dziecka dostała. (dziecko wymyśla własny wzór na pisance).

Jeśli już wykonacie swoją pracę, możecie pobawić się swoimi pisankami. Ułóżcie pisanki w rzędzie. Wskażcie pierwszą, drugą, piątą pisankę. Następnie poproś rodzica, aby przykryło dłonią jedną z nich. Ty określ, która z kolei została zasłonięta.

Ćwiczenia gimnastyczne (wykonywane wyłącznie z asekuracją osoby dorosłej). Przygotujcie piłkę, butelkę lub rolkę papieru toaletowego.

I. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko staje w lekkim rozkroku, wykonuje skłon tułowia w przód, dotyka piłką/butelką/rolką papieru podłogi między rozstawionymi nogami, prostuje się, wysoko unosi przybór nad głową.

II. Rzuty do celu. Dziecko wykonuje rzut piłką do oddalonego koszyka/kartonu. Liczy celne rzuty.

III. Podskoki. Dziecko wkłada między nogi piłkę/butelkę/rolkę z papierem toaletowym wykonując skoki obunóż.

IV. „Jaskółeczki”. Dziecko – jaskółeczka porusza się rękoma naśladując machanie skrzydłami. Na sygnał zatrzymuje się i staje na jednej nodze.

V. Ćwiczenia wyprostne. Dziecko swobodne spaceruje od czasu do czasu kucając, dotykając podłogi i powoli prostują się.

Rozpoznawanie liczb ze słuchu- zabawa interaktywna https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-liczb-ze-sluchu-1-10/

Wielkanocny króliczek – puzzle interaktywnehttps://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/175862-zaj%C4%85czek-wielkanocny