Zabawka Sensoryczna- wyniki konkursu

W marcu został ogłoszony gminny konkurs dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pt. „Zabawka Sensoryczna”. Organizowany przez Emilię Borawską -Jackiewicz z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie i wykonanie własnoręcznie zabawki, pomocy terapeutycznej, książeczki sensorycznej, pudełka sensorycznego lub rękawicy sensorycznej która będzie stymulowała zmysły, umiejętności językowe, manualne i logiczne u dzieci.

         Kryteriami konkursu były oryginalność pomysłowość, estetyka wykonania pracy, wartość merytoryczno-dydaktyczna.  

             Wyniki konkursu:

I miejsce  

Pani Marlena Glińska – Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

II miejsce

Pani Anna Parda- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

III miejsce

Pani Emilia Słonawska- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Wyróżnienie:

 Pani Małgorzata Rąg -Szkoła Podstawowa w Kożuchach

 Pani Monika Rutkowska- Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

 Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy za udział w konkursie.
             Z otrzymanych zabawek sensorycznych, powstanie kącik w salce terapeutycznej przeznaczony dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.