#Skarpetkowe wyzwanie

Serdecznie dziękujemy Rodzicom “Kropelek” za aktywne włączenie się do projektu społecznego pt. „Skarpetkowe Wyzwanie”.

#SkarpetkoweWyzwanie odbywa się co roku 21 marca i wiąże się z Światowym Dniem Zespołu Downa. Tego dnia na znak uznania dla ludzkiej unikalności są noszone dwie różne skarpetki.

Dlaczego akurat skarpetki?

Różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt skarpetki. Data 21. 03. również jest symboliczna, ponieważ ludzie z zespołem Downa mają jeden dodatkowy 21. chromosom. Mają trzy zamiast dwóch. To zaburzenie genetyczne jest fachowo nazywane trisomią 21. chromosomu. Dzięki #Skarpetkowemu Wyzwaniu” o osobach z Zespołem Downa mówi się coraz więcej. Jednak niewiele ludzi ma osobistą styczność z osobami obdarzonymi tym syndromem i na świecie wciąż brakuje o nim wiedzy. Istnieje problem naturalnej integracji osób z Zespołem Downa z resztą społeczeństwa. Dzięki podobnym działaniom przełamujemy lody i przestajemy się bać nieznanego.

Cieszymy się, że tak aktywnie włączyliście się wspólnie z dziećmi do akcji. Dzięki Waszej pomocy, zwiększamy świadomość, usuwamy bariery i wyzbywamy się uprzedzeń.