Rekrutacja-dzieci zakwalifikowane

Poniżej znajduje się wykaz dzieci zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej na rok szkolny 2021/2022.

UWAGA!

Wnioski  o przyjęcie do przedszkola dzieci dwuletnich (9 wniosków), nie były rozpatrywane w pierwszej rekrutacji z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków dzieci trzyletnich, które mają prawo do edukacji przedszkolnej.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziecko uzyskuje prawo do edukacji przedszkolnej, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

Wnioski dzieci młodszych będą rozpatrzone z chwilą pojawienia się wolnych miejsc w postępowaniu uzupełniającym (czerwiec).