BAJKA PRZYPOMINAJKA – wyniki konkursu

            W lutym nauczycielki Anna Orzechowska oraz Anna Parda z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej ogłosiły ogólnopolski konkurs literacki dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. „Bajka Przypominajka”.

            Zadaniem konkursowym było napisanie bajki, której treść będzie przypominała i zachęcała dzieci w wieku przedszkolnym do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad zachowania. Konkurs miał na celu:

  • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,
  • tworzenie pomocy dydaktycznych do wykorzystania w pracy z przedszkolakami,
  • prezentacja literackiego talentu i kreatywności nauczycieli wychowania przedszkolnego.

            Na konkurs wpłynęło 47 bajek z całej Polski.  W ocenie prac brana pod uwagę była zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi pisemnej, zachowanie określonej formy wypowiedzi (bajka dla dzieci w wieku przedszkolnym).

            Ostatecznie wyróżnione zostały trzy prace autorstwa pani Olgi Izydorczyk, pani Edyty Bąk – Buczak oraz pani Marzeny Staniszewskiej – Rubachy.   
            Laureatki  otrzymały nagrody rzeczowe oraz podziękowanie za udział w konkursie, natomiast pozostałym uczestnikom przesłane zostały pamiątkowe podziękowania w formie elektronicznej.
            Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszego rozwijania w sobie talentu pisarskiego.  

            Z otrzymanych utworów powstał zbiór bajek, który będzie prezentowany przez nauczycielki w każdej grupie przedszkolnej Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej.

Poniżej zamieszczamy nagrodzone prace.

Edyta Bąk-Buczak Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Rodziny Maryi w Brwinowie