Kreatywna gimnastyka 3 – dniowe wyzwanie gimnastyczne

Przedszkole jest dla wielu dzieci głównym miejscem, gdzie mogą
zaspokoić potrzebę ruchu w sposób korzystny dla rozwoju psychoruchowego. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności.

Przedszkolaki w marcu podjęły ,,3 – dniowe wyzwanie gimnastyczne”, wdrożone przez wychowawczynie metodą kreatywnej gimnastyki. Organizatorem wyzwania było Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka ,,EKSPRESJA”. Bohaterem który wprowadził dzieci w świat kreatywnych zabaw ruchowych w sali oraz na świeżym powietrzu był sympatyczny Lew Lolek.

Głównym celem zajęć opartych na metodzie kreatywnej gimnastyki było:

  • rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu
    dzieci poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej,
  • nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji,
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności ruchowej,
  • usprawnianie wszystkich narządów poprzez aktywność ruchową oraz
    doskonalenie wytrzymałości fizycznej,
  • ograniczenie negatywnego wpływu pandemii Covid – 19 na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci, zachęcenie najmłodszych do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

DZIEŃ 1.

DZIEŃ 2.

DZIEŃ 3.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Koordynatorki realizacji wyzwania gimnastycznego w placówce – Wychowawczynie grupy ,,Misie”.