“Dziecięcy Atlas Świata”- ogólnopolski program edukacyjny

Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, chęć poznawania otaczającego go świata, potrzeba odkrywania nowych rzeczy. Z zapałem i zaangażowaniem interesuje się nowym miejscem i chce go bliżej poznać.  Realizacja tego programu pozwoli zaspokoić te wszystkie potrzeby, a także zachęci do myślenia, opowiadania, uruchomienia wyobraźni dziecka poprzez zabawę i twórcze myślenie. Program umożliwi dzieciom w wieku przedszkolnym poznać bohaterów wybranych bajek oraz piękno ich fikcyjnego świata.

CEL GŁÓWNY:

  • pobudzenie w dzieciach wyobraźni oraz pokazanie piękna świata fikcyjnego pokazanego w bajkach.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i piękna  świata rzeczywistego od fikcyjnego;
  • poznanie dobrych i złych bohaterów bajek;
  • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie;
  • zapoznanie z charakterystycznymi domami, wioskami w których mieszkają bohaterowie bajek.

Honorowy patronat nad programem sprawuje:

  • Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
  • Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebosi
  • Przedszkolne ABC- czasopismo dla nauczycieli przedszkola
  • Wydawnictwo Szkolne PWN
  • Poznajemy Świat- firma podróżnicza