Droga do przedszkola… bezpieczeństwo

Powrót do przedszkola wiąże się również z poruszaniem się po drogach, korzystaniem z transportu publicznego. Ważne, żeby dzieci w drodze do przedszkola oraz w drodze powrotnej były bezpieczne. Na zajęciach dzieci na bazie wybranych grafik przeanalizowały różne sytuacje mogące zdarzyć się na drodze, a następnie stworzyły algorytm przejścia na drugą stronę ulicy.

Cele. Dziecko:

  • kształtuje postawy prozdrowotne związane z bezpieczeństwem na drodze,
  • szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów,
  • rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe,
  • potrafi komunikować się przy pomocy symboli graficznych.