Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej

Wiedza o żywieniu i elementach stylu życia oraz ich wpływie na zdrowie człowieka jest ogromna i podlega stałej ewolucji i zmianom. Dlatego również piramida co jakiś czas podlega modyfikacjom.

Badania naukowe wykazały, jak ważne w prawidłowym rozwoju dzieci oraz zapobieganiu otyłości i innym chorobom są: aktywność fizyczna, prawidłowy sen oraz przestrzeganie zasad korzystania z komputera, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dlatego mówimy obecnie o Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dając do zrozumienia, że aby być zdrowym, prawidłowe żywienie musi być realizowane łącznie z pozostałymi elementami stylu życia.

Piramida to graficzny opis różnych grup produktów spożywczych, niezbędnych w codziennej diecie, przedstawiony w odpowiednich proporcjach. Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy żywności.