“Kodomaniacy”- program własny

„Kodomaniacy”- program własny realizowany w roku szkolnym 2020/2021.

Cele programu:

  • Propagowanie nauki programowania na każdym etapie edukacji, szczególnie dzieci.
  • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania do zajęć dydaktycznych.

 Korzyści w odniesieniu do dzieci:

  • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności.
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
  • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych.