,,TOLERANCJA, SPRAWIEDLIWOŚĆ” – MODUŁ III / GRUDZIEŃ