„Kulturalna rymowanka” – konkurs literacki

W listopadzie nauczycielki Anna Orzechowska oraz Anna Parda z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej  po raz pierwszy zaprosiły rodziców wraz z dziećmi do podjęcia się napisania “Kulturalnej rymowanki”, której celem było:

  • kształtowanie kulturalnych zachowań u dzieci,
  • zachęcenie do  wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez dzieci i rodziców,
  • doskonalenie umiejętności językowych: tworzenie rymów,
  • wzmacnianie więzi rodzinnej poprzez wspólną aktywność twórczą.

            Na konkurs wpłynęły 22 utwory.  W ocenie prac brana pod uwagę była wartość merytoryczna rymowanki  i ich zgodność z tematyką, poziom literacki oraz oryginalność i estetyka utworów.                                                           

            Ostatecznie zostały przyznane dwa pierwsze miejsca, jedno drugie miejsce i jedno trzecie miejsce:

I miejsce zajęły:

Oliwia Rąg  grupa „MOTYLKI” 

Julia Rąg  grupa „TYGRYSKI”


II miejsce zajęła:

Antonina Jabłońska grupa „SŁONECZKA”

III miejsce zajął:

Jan Zyskowski grupa „MOTYLKI” 


            Laureaci  otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast pozostałym uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
            Wszystkim przedszkolakom oraz ich rodzicom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszego rozwijania w sobie talentu pisarskiego.  

            Z otrzymanych utworów został stworzony zbiór rymowanek, który będzie prezentowany przez nauczycielki w każdej grupie przedszkolnej. Poniżej zamieszczamy nagrodzone prace.

„KULTURALNA RYMOWANKA”

Do przedszkola przychodzimy

fajnych rzeczy się uczymy:

jak zachować się przy stole,

i jak grzecznie usiąść w kole.

Jak się dzielić zabawkami,

ze wszystkimi kolegami.

Jak szanować ludzi wkoło,

by nam było wciąż wesoło.

Grzecznych słów tu używamy

i się nigdy nie gniewamy.

Do zabawy zapraszamy,

gdy nabroimy to przepraszamy.

Wszyscy sobie pomagamy,

Pani zawsze się słuchamy.

Bo przedszkole fajne jest

no i wszystko jest „the best”.

Julia Rąg z mamą grupa „TYGRYSKI”

„KULTURALNA RYMOWANKA”

Do przedszkola co dzień rano,

idę z siostrą, idę z mamą.

Grzecznie witam się z paniami:

mówię „dzień dobry” już za drzwiami.

Zawsze pani się słuchamy,

nigdy kolegów nie przezywamy.

Po zabawie sami sprzątamy,

nikomu głowy nie zawracamy.

Nasza Pani wciąż się raduje,

gdy ciągle słyszy słowo „dziękuję”.

Tutaj miło spędzam czas

tylu rzeczy uczą nas.

Oliwia Rąg z mamą grupa „MOTYLKI”

„WZOROWY PRZEDSZKOLAK”

Ja przedszkolak, dzielny zuch,

używam pięknych słów:

dziękuję, przepraszam i proszę

– brzydkich słów nie znoszę!

Lubimy wspólne zabawy

i rozwiązujemy trudne sprawy.

Słuchamy poleceń Pani

i wszyscy jesteśmy zgrani.

Antonina Jabłońska z mamą Wioletą,

grupa „SŁONECZKA”

„SUPER PRZEDSZKOLAK”

Super przedszkolak nadstawia ucha

i grzecznie zawsze wszystkiego słucha.

Pięknie dziękuje, przeprasza i prosi,

brzydkich słów absolutnie nie znosi!

Choć bardzo malutki pomoc nieść umie

i bardzo dobrze kolegów rozumie.

Jan Zyskowski z mamą Sylwią,

grupa “MOTYLKI”