,,Mały człowiek duża sprawa, mały człowiek zna swe prawa!”


Praktyczny trening w zakresie znajomości własnych praw i praw innych przenika wszystkie społeczne doświadczenia dzieci w przedszkolu, kształtując ich postawy. Świadomość wagi praw innych wyrabia w dzieciach świadomość praw własnych.

Przedszkolaki poznały swoje prawa w oparciu o Konwencję o Prawach dziecka i wiersz M. Brykczyńskiego ,,Prawa dziecka”.