Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2020 r. to wyjątkowy dzień – 32 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na najmłodszych.  Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.  

Życzymy Wam, aby każdy Wasz dzień był daleki od trosk dnia codziennego, aby nigdy nie zabrakło Wam miłości waszych rodziców, domu pełnego radości i przedszkola, które zawsze będzie waszym drugim domem.

Mam prawo do nauki

Mam prawo do zabawy

Mam prawo do miłości, życzliwości, niepowodzeń i łez