Dzień Czystego Powietrza

W listopadzie obchodzimy DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA ustanowiony przez Fundację Ekologiczną ARKA.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Celem zajęć o tematyce ekologicznej związanych z zatruwaniem przez ludzi atmosfery jest zachęcenie dzieci, a poprzez najmłodszych także rodziców oraz członków rodzin do działań, na rzecz ochrony naturalnego środowiska. Aby zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia płynące z niskiej jakości powietrza, przedszkolaki obejrzały film edukacyjny pt.: ,,Nie palimy śmieci w piecu!”. Dzieci wiedzą, że nie wolno palić sztucznych odpadów w piecach oraz jakie skutki i konsekwencje dla zdrowia człowieka i powietrza niesie za sobą spalanie śmieci.  Przedszkolaki  rozumieją, iż troska o czystość powietrza powinna być wspólnym celem wszystkich pokoleń ludzi. 

Dzieci miały możliwość uczestniczyć w zabawach i eksperymentach badawczych, podczas których odkrywały tajemnice powietrza. Poznały też jego znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin oraz sposoby praktycznego wykorzystania powietrza przez człowieka.

POZNAJEMY ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

ZABAWY ,,SIŁA POWIETRZA”