MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Celem zajęć było kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych. „Rumianki” obejrzały film edukacyjny przybliżający dzieciom tę tematykę, następnie w oparciu o obrazki i własne doświadczenia dzieci porozmawialiśmy o tym, że mimo wielu różnic  w naszym wyglądzie czy upodobaniach mamy wiele wspólnego: wszyscy pragniemy być zdrowi, szczęśliwi, lubimy się bawić i śmiać. Podczas zabawy plastycznej przedszkolaki stworzyły „Drzewko tolerancji”  z wyciętych kształtów dziecięcych dłoni symbolizujących wartości i postawy (akceptacja, szacunek, życzliwość, miłość, przyjaźń, serdeczność, itp.), którymi powinni kierować się w życiu  osoby tolerancyjne.